INTERKOMY A EMERGENCY PANELY

Zariadenia určené na tiesňové volania v rámci kontrolovaného objektu umožní spojenie s bezpečnostnou slúžkou objektu.